«ЛЭП-11 ұяшығын қайта жаңғырту» жобасына арналған қоршаған ортаға тигізетін әсерді бағалау

21 Желтоқсан 2010

«Өнеркәсіптік» КС №№ 155, 156 ЛЭП-110 кВ ұяшықтарын қайта жаңғырту және ЖЭЦ-2 №№ 155,156 РЗА ЛЭП-110 кВ қайта жаңғырту» бөлімін әзірлеу жөніндегі жұмыстар орындалды.

Тапсырыс беруші: «ТЭЛПРО электротехникалық жобалау институты» ЖШС.
Жұмыстарды орындау мерзімі: 15 (он бес) жұмыс күні.