Экология бөлімі

Қазақстандық «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» жобалық-зерттеу институтының экология бөлімі 2006 жылы құрылды. Экология бөлімі мамандарының жоғары біліктілігі мен кәсіби деңгейі жобаланатын және салынған нысандардың қоршаған орта құраушыларына әсер етуін бағалау жөніндегі міндеттерді жоғары деңгейде әрі белгіленген уақытта орындауға мүмкіндік береді.
Жұмыстарды орындау кезінде есептеулер жүргізу үшін қоршаған ортаға ықпал ететін әсерлердің күтілетін деңгейін толық бағалауға, графикалық түрде есептер қорытындыларын көрнекі түрде ұсынуға, қарастырылатын нысандардың әсер ету аймақтарын кешенді түрде анықтауға, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қалыптастыруға мүмкіндік беретін «Эра V 1.7.» сертификатталған бағдарламасы қолданылады.
Экология бөлімі Сіздер үшін келесі қызмет түрлерін орындайды:

Табиғат қорғауды жобалау және нормалау саласындағы мәселелер бойынша сіздерге кеңес беру көмегін беруге әрдайым дайынбыз.

Яндекс.Метрика